Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Chủ nhật, 09/08/2020
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Các đơn vị thuộc:

 • Phòng nghiệp vụ:

  Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 1362/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đổi tên lại Hải quan cửa khẩu, đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum.
  - Tóm tắt cơ cấu, tổ chức:
  + Cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng Phòng, 07 công chức.
  + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 04 người; Đại học: 06 người.
  - Chức năng nhiệm vụ
  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ được thực hiện theo Quyết định 1170/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Cụ thể:
  Là đơn vị thuộc Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các lĩnh vực sau:
  + Tham mưu về công tác giám sát quản lý về Hải quan;
  + Tham mưu về công tác kiểm tra thu thuế XNK;
  + Tham mưu về công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm;
  + Tham mưu về công tác quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;
  + Tham mưu về công tác kiểm tra sau thông quan;
  + Tham mưu về công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan.

  • Thành tích đạt được
  - Năm 2007: Được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
  - Năm 2008: Được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
  - Năm 2009: Được tặng thưởng Bằng Khen của Thủ tướng chỉnh phủ 
  - Năm 2010: Được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.


  Download thông tin chi tiết  tại đây

Các đơn vị trực thuộc:

Chi Cục Hải quan Kon Tum là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum, được thành lập theo Quyết định số:166/QĐ/TCCB ngày 15/31999 của Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phòng chống gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.
Chi Cục Hải quan Kon Tum có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho Bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; Có  trụ sở đặt tại số 47V Trần Hưng Đạo- TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chi Cục Hải quan Kon Tum thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:
1.Thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
2.Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống gian lận thương mại  trong phạm vi địa bàn hoạt động của chi cục Hải quan.
Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng,  gian lận thương mại ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
3.Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
4.Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan.
5.Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan.
6.Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum và của Tổng cục Hải quan.
7.Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
8.Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hoá, tang vật, phươnng tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục hải quan được pháp luật quy định.
9.Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung  về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,  và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình  thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.
10.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11.Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
12.Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
13.Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum
14.Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục hải quan theo quy định của Cục Hải quan Gia Lai-KonTum và Tổng cục Hải quan.
15.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum giao


Chi Cục HQCK Quốc tế Bờ Y:
Là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum, được thành lập theo Quyết định số:106/TCHQ-TCCB ngày 02/05/1989 của Tổng cục Hải quan, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, qúa cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, phòng, chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.
Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho Bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có trụ sở tại Xã Bờ Y - Huyện Ngọc Hồi- Tỉnh Kon Tum, có vị trí rất thuận lợi trong sự giao lưu phát triển với các vùng trọng điểm trong nước, các nước trong khu vực và quốc tế, nằm trên ngã ba biên giới trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia.
 
Chi Cục Hải quan CK Quốc tế Bờ Y thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:
1.Thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.
2.Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, phòng, chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động của chi cục Hải quan.
Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
3.Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
4.Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan.
5.Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan.
6.Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum và của Tổng cục Hải quan.
7.Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
8.Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục hải quan được pháp luật quy định.
9.Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung  về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình  thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.
10.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11.Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
12.Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
13.Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum
14.Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và Tổng cục Hải quan.
15.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum giao


Chi Cục HQCKQuốc tế Lệ Thanh:
Là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum, được thành lập theo Quyết định số:107TCHQ-TCCB ngày 28/04/1987 của Tổng Cục Hải quan, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, qúa cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, phòng, chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.
Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho Bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có  trụ sở đặt tại Xã IA Dom- Huyện Đức Cơ- Tỉnh Gia Lai, được xác định là vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh Gia Lai, có đường biên giới giáp với nước Campuchia
Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:
1.Thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.
2.Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, phòng, chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động của chi cục Hải quan.
Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
3.Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
4.Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan.
5.Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan.
6.Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum và của Tổng cục Hải quan.
7.Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
8.Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục hải quan được pháp luật quy định.
9.Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung  về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình  thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.
10.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11.Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
12.Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
13.Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum
14.Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục hải quan theo quy định của Cục Hải quan Gia Lai-KonTum và Tổng cục Hải quan.
15.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum giao

 

      
Sự hình thành và phát triển
Bộ máy tổ chức
Danh bạ điện thoại
Đường dây nóng
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 28
Lượt truy cập: 7.054.322
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com