Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Thứ hai, 06/07/2020
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Danh bạ điện thoại

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN ĐI ĐỘNG
I LÃNH ĐẠO CỤC      
1 Hà Thái Long Cục trưởng  
(0269)3823756 -101
0903.502.793
2 Nguyễn Xuân Phó Cục trưởng  
(0269)3823756 -102
0913.450.165
3 Lê Thị Thanh Huyền Phó Cục trưởng  
(0269)3823756 -103
0905.272.430
II VĂN PHÒNG
1 Cao Đăng Quế Chánh Văn phòng  
(0269)3823756 -203
0976.588.889
2 Nguyễn Văn Dũng P.chánh Văn phòng (0269)3823756 -211 0914.159.791
3 Trần Thị Hồng Vân P.chánh Văn phòng (0269)3823756 -234 0967.573.568
4 Trần Thị Hiền PCVP
Kế toán trưởng
(0269)3823756 -221 0932.993.568
III PHÒNG NGHIỆP VỤ
1 Nguyễn Khắc Hải Trưởng phòng  
(0269)3823756 -303
0914.006.271
2 Nguyễn Thị Lệ Thủy Phó Trưởng phòng  
(0269)3823756 -308
0905.825.859
3 Nguyễn Quyết Thắng Phó Trưởng phòng  
(0269)3823756 -309
0905.558.009
4 Phạm Thị Lan Anh Phó Trưởng phòng  
(0269)3823756 -307
0905.012.334
IV ĐỘI KIỂM SOÁT HQ
1 Vũ Huy Thắng Đội trưởng (0269)3823756 -415 0913.450.403
2 Phạm Tấn Hồng Phó đội trưởng  
(0269)3823756 -413
0905.847.039
3 Trần Thanh Tuấn Phó đội trưởng  
(0269)3823756 -402
0905.231.819
4 Đào Văn Rõ Phó đội trưởng  
(0269)3823756 -406
0905.075.667
V CHI CỤC HQCKQT LỆ THANH      
  Điện thoại: 0269. 3 846 911 - 02693.846.915 - Fax: 0269. 3 846 911  
1 Hoàng Lương Quang Chi cục trưởng 0269 3 846.910   0914.024.611
2 Nguyễn Văn Dũng Phó Chi cục trưởng     0903.599.271
3 Trần Văn Thanh Phó Chi cục trưởng     0989.707.757
VI ĐỘI NGHIỆP VỤ HẢI QUAN PLEIKU  
  Điện thoại: 0269 3 747 330 - Fax: 0269 3 747 331  
1 Trần Phi Thông Phó chi cục trưởng   0269 3 747 330   0905.035.758
2 Lê Thanh Nghị Đội trưởng     0906.594.889
VII CHI CỤC HQ KON TUM      
  Điện Thoại: 0260 3 863 208 - Fax: 0260 3 865 584  
1 Hồ Thị Kim Oanh Phó chi cục trưởng 0260 3 863 208   0905.123.880
VIII CHI CỤC HQCKQT BỜ Y      
  Điện thoại: 0260 3 885 203 - Fax: 0260 3 885 246  
1 Trần Thanh Vân Chi cục trưởng 0260 3 885 203   0974.672.222
2 Võ Văn Đàn Phó chi cục trưởng     0905.535.300
3 Nguyễn Thanh Hải Phó chi cục trưởng     0914.228.585
4 Nguyễn Văn Chi Phó chi cục trưởng     0988.440.863
Sự hình thành và phát triển
Bộ máy tổ chức
Các đơn vị thuộc và trực thuộc
Đường dây nóng
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 02
Lượt truy cập: 7.021.110
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com