Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Thứ hai, 06/04/2020
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Tư vấn hải quan trực tuyến
Câu hỏi và trả lời
Câu hỏi
Về trường hợp 1: Doanh nghiệp chúng tôi thực hiện ký kết hợp đồng với các điều khoản: Bên Bán có trách nhiệm - Giao hàng tại kho bên bán - Làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu - Chi phí bốc xếp tại kho bên bán Bên Mua có trách nhiệm: - Đưa phương tiện vận chuyển đến nhận hàng tại kho bên bán - Các chi phí liên quan cho việc xuất khẩu : + Chi phí vận chuyển đến cửa khẩu tại địa điểm lưu kho tại cửa khẩu + Chi phí thông quan hàng hoá xuất khẩu - Làm thủ tục thông quan nhập khẩu và chịu tất cả chi phí liên quan phát sinh khi làm thủ tục thông quan nhập khẩu (thuế nhập khẩu,…) - Chịu chi phí vận chuyển từ địa điểm lưu kho tại cửa khẩu đến điểm xuống hàng cuối cùng - Chịu chi phí bốc xếp xuống tại kho bên mua. Theo như thoả thuận này bên bán khai giá bán tại kho Về trường hợp 2: Doanh nghiệp chúng tôi thực hiện ký kết hợp đồng với các điều khoản: Bên bán có trách nhiệm: - Giao hàng tại kho bên mua tại nước ngoài - Chịu tất cả chi phí thông quan hàng xuất khẩu - Chi phí bốc xếp hàng lên phương tiện vận chuyển tại kho bên bán - Chịu chi phí vận chuyển từ kho bên bán sang kho bên mua tại nước ngoài. Bên Mua có trách nhiệm: - Chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thông quan nhập khẩu hàng hoá - Chịu chi phí bốc xếp hàng hoá xuống kho bên Mua tại nước ngoài Theo như thoả thuận này bên bán khai báo trên tờ khai giá bán tại cửa khẩu xuất khẩu. Như vậy doanh nghiệp chúng tôi khai như thế nào trên tờ khai hải quan cho hợp lệ (về điều kiện giao hàng, về giá trị tính thuế, giá trị hải quan).
Trả lời
Về nội dung vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum xin trả lời như sau:
         
 Về xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu:

1.Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTCngày 25/3/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 có quy định:
1. Nguyên tắc:
a) Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá hải quan.

2.Về phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu:
Qua xem xét câu hỏi, Quý doanh nghiệp có thể nghiên cứu “Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất” được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTCngày 25/3/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019. Theo đó, giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.
Như vậy đối với mỗi trường hợp, giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất có cách thức xác định khác nhau và phụ thuộc vào điều kiện giao hàng. Đề nghị Quý Doanh nghiệp Công ty nghiên cứu kỹ các quy định trên để xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
Về khai báo điều kiện giao hàng, trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu trên tờ khai hải quan:
Căn cứ hướng dẫn khai báo các tiêu chí trên tờ khai xuất khẩu điện tử tại mẫu 02 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Đề nghị doanh nghiệp tham khảo hướng dẫn khai báo về điều kiện giao hàng, trị giá tính thuế tại số thứ tự 2.39, 2.40 mẫu số 02 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan.

Doanh nghiệp muốn biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ với đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Câu hỏi
Hiện nay công ty chúng tôi có xuất bán hàng hoá cho công ty nước ngoài ngoài lãnh thổ Việt Nam với các trường hợp như sau: - TH1: Người bán giao hàng cho bên mua tại kho bên bán, bên mua sẽ chỉ định đơn vị vận chuyển của mình đến lấy hàng tại xưởng của bên bán và bên mua yêu cầu cầu bên bán thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu cho bên mua. Vậy bên bán áp dụng điều kiện giao hàng EXW của Incoterm 2010 được không? - TH2: Người bán giao hàng cho bên mua tại địa đểm bên mua yêu cầu là kho của bên mua tại nước ngoài, cụ thể người bán sẽ chịu chi phí thông quan hàng hoá xuất khẩu và chi phí vận chuyển đến kho bên mua tại nước ngoài nhưng không bao gồm chi phí hải quan nhập khẩu và các chi phí liên quan đến thuế nhập khẩu. Với trường hợp này công ty chúng tôi áp dụng điều kiện “DAP _ Nơi nhận tại nước ngoài” của Incoterm 2010 được không? Vậy công ty chúng tôi có được áp dụng các điều kiện như trên cho việc xuất khẩu hàng hoá và được tính các chi phí cho việc thông quan xuất khẩu hàng hoá này vào chi phí hợp lý không?
Trả lời
Vướng mắc của Quý Doanh nghiệp, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum xin trả lời như sau:
Điều kiện giao hàng là sự thỏa thuận giữa công ty và đối tác được thể hiện trên hợp đồng thương mại và theo thông lệ quốc tế về điều kiện giao hàng trong giao dịch mua bán quốc tế.
Căn cứ quy tắc trong thương mại quốc tế  được quy định tại Incoterm 2010, về điều kiện giao hàng mà công ty hỏi là: Điều kiện giao hàng EXW và DAP đã được quy định trong giao dịch ngoại thương của các bên mua bán trong hợp đồng ngoại thương thể hiện trách nhiệm của bên mua và bên bán và phân định rõ trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển giao hàng từ người bán sang người mua. Vì vậy, hai trường hợp công ty hỏi đều được áp dụng (EXW và DAP).
Về  các chi phí cho việc thông quan xuất khẩu hàng hóa có được tính vào chi phí hợp lý không? Để được trả lời câu hỏi này đề nghị công ty nêu rõ đó là những chi phí gì?  

Trân trọng!
Câu hỏi
Công ty cổ phần cơ khí cao su mới xuất lô hàng qua cửa khẩu Lệ Thanh. Nhưng đơn vị đi làm thủ tục khai quan cho chúng tôi báo là theo quy định không còn đóng dấu của hải quan lên tờ thông quan nữa có phải không? Kính mong sự phúc đáp
Trả lời
Về vướng mắc của quý Công ty, Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum có ý kiến như sau:
          Căn cứ quy định tại Điều 52a, Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thì việc xác nhận hàng hóa thông quan, giám sát hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan được thực hiện trên hệ thống xử lý điện tử hải quan. Trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.
Câu hỏi
Kg: Chi cục hải quan Gia Lai - Kon Tum Công Ty chúng tôi nhập khẩu hàng hoá từ Lào để xuất thẳng sang Trung Quốc qua cửa khẩu Việt nam. Chúng tôi muốn sử dụng CO Form E để đổi CO giáp lưng hàng có nguồn gốc xuất xứ từ Lào. Như vậy, trong trường hợp này, Chúng tôi có được miễn giảm thuế nhập khẩu không? Xin Cảm ơn!
Trả lời
Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của doanh nghiệp  Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum trả lời như sau:
- Hàng hóa khi nhập khẩu vào Việt Nam từ nước Công hòa DCND Lào có C/O form E được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 nghị định biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2018-2022.
- Việc xin cấp C/O giáp lưng: thực hiện theo quy định tại Điều 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT và được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công Thuong để được hướng dẫn cụ thể.
Câu hỏi
Kính gửi : Chi cục hải quan Gia Lai - Kon Tum Theo yêu cầu của tỉnh Chăm Pa Sắc - CHDC ND Lào. UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định tặng trường THPT Năng khiếu Chăm Pa sắc - CHDCND Lào phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh - Tin học. Chúng tôi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cung ứng, lắp đặt các thiết bị phòng thí nghiệm trên cho trường THPT năng khiếu Chăm Pa Sắc - CHDC ND Lào. Chúng tôi xin hỏi : 1. Thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch gồm những loại giấy tờ gì? Trường hợp danh mục hàng quá dài ( khoảng hơn 200 mặt hàng) không ghi hết như trong biểu mẫu, chúng tôi có thể làm danh mục trước được không? 2. Phương tiện vận tải số hàng trên cần làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn.
Trả lời
Về vướng mắc trên của Công ty, Phòng Nghiệp vụ-Cục hải quan Gia Lai-Kon Tum trả lời  như sau:
          Căn cứ Điều 69, 70, 72 của Thông tư số: 128/2014/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính Quy địnhvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Hồ sơ công ty phải nộp cho cơ quan  hải quan gồm:
- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính(Mẫu tờ khai : HQ/2011-PMD);
- Quyết định cho tặng phòng thí nghiệm của UBND tỉnh Lâm Đồng cho trường THPT năng khiếu tỉnh Chămpasắc nước CHDCND Lào.
- Văn bản uỷ quyền quy định tại khoản 3 Điều 70 Thông tư128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013: 01 bản chính;
- Văn bản cho phép xuất khẩu viện trợ nhân đạo và tờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp xuất khẩu hàng viện trợ nhân đạo: 01 bản chính;
- Giấy phép xuất khẩu hàng hoá (đối với trường hợp xuất khẩu hàng cấm, hàng xuất khẩu có điều kiện quy định trongNghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013): 01 bản chính;
- Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có (giấy giới thiệu làm TTHQ).
Trường hợp danh mục hàng dài, Công ty có thể khai danh mục hàng vào phụ lục tờ khai. Công ty có thể liên hệ Chi cục Hải quan gần nhất để mua mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịchvà phụ lục tờ khai (Mẫu tờ khai : HQ/2011-PMD).Công ty  có thể khai báo trước vào các tờ khai và phụ lục tờ khai. Lưu ý: Công ty phải khai đầy đủ và đúng các thông tin vào tờ khai Bản hải quan lưuBản người khai lưu.
Về phương tiện vận tải. Công ty  tham khảo thủ tục PTVT xuất nhập cảnh quy định tại Điều 76 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 gồm:
- Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp: xuất trình bản chính(Giấy phép Transit Việt Lào do Sở GTVT tỉnh cấp);
- Giấy đăng ký phương tiện: xuất trình bản chính;
- Tờ khai hàng hoá Xuất khẩu: xuất trình bản chính;
-  Tờ khai nhập cảnh-xuất cảnh (nếu có) của người điều khiển phương tiện và người cùng làm việc trên phương tiện vận tải: xuất trình bản chính;
-  Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất- tái nhập(mẫu số 52/PTVTĐB/TX-TN/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư số:128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013): do cơ quan hải quan in từ hệ thống.
Công ty có thể khai thác Thông tư số: 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính trên Website của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum để tham khảo.
Để thuận lợi cho quá trình khai báo thủ tục hàng hóa và thủ tục xuất nhập cảnh cho đoàn được nhanh chóng, thuận lợi. Đề nghị công ty liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Bờ Y trước để làm thủ tục theo số điện thoại: 0603885203. Fax: 0603885246.
Doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ vui lòng gửi yêu cầu tại đây:

Chú ý: Dấu (*) các trường bắt buộc phải nhập vào. Quý vị có thể gõ chữ tiếng Việt không dấu hoặc chữ tiếng Việt có dấu theo font UNICODE (UTF-8); Mã bảo vệ có phân biệt chữ HOA và chữ thường.
Họ & tên*
Công ty
Địa chỉ *
Điện thoại*
Fax
Email *
Nội dung*
4wgic
Phân biệt chữ HOA và chữ thường

  
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Tra cứu thông tin nợ thuế
Tra cứu chuyển cửa khẩu
Download
Thư điện tử
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 02
Lượt truy cập: 6.944.412
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com