Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Thứ tư, 21/04/2021
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Thông báo đào tạo thực hành Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) (08/01/2014)
                  TỔNG CỤC HẢI QUAN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 39/TB-HQGLKT                      Gia Lai, ngày 07 tháng 01năm 2014
 

THÔNG BÁO
Về việc đào tạo thực hành Hệ thống thông quan tự động (VNACCS)
 

     Thực hiện Kế hoạch số 1218/KH-HQGLKT ngày 08/11/2013 của Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum về việc triển khai chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục hải quan Gia Lai-Kon Tum.

      Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) là Hệ thống thông quan tự động hàng hóa, phương tiện vận tải do Chính phủ Nhật Bản tài trợ sẽ thay thế Hệ thống thông quan điện tử hiện tại từ 01/04/2014.

      Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã tổ chức đào tạo chi tiết Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) cho cộng đồng nghiệp nghiệp trên địa bàn 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum từ ngày 10-11/10/2013. Đồng thời Hệ thống VNACCS đã được vận hành thử từ ngày 15/11/2013, tuy nhiên Hệ thống VNACCS là hệ thống mới, các chỉ tiêu khai báo đều được mã hóa do đó, nếu không được đào tạo thực hành doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm thủ tục hải quan sau này.

      Nhằm giúp cho nhân viên làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp có thể hiểu rõ nội dung của các tiêu chí khai báo, thực hành, thao tác các chức năng của Hệ thống, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum tổ chức đào tạo thực hành Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, cụ thể như sau:

1. Thời gian (02 ngày):    ngày 15-16/01/2014.
     - Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.
     - Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Công Đoàn, 09 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai.

3. Nội dung đào tạo:
     Trong 02 ngày thực hành, nhân viên làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp sẽ được cán bộ, công chức Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum và cán bộ các Công ty cung cấp phần mềm hướng dẫn thực hành, thao tác và sử dụng các chức năng trên Hệ thống VNACCS phục vụ cho việc thông quan hàng hóa.

4. Thành phần:
     Nhân viên làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.
   Lưu ý: Để thuận lợi trong quá trình đào tạo, thực hành nhân viên của doanh nghiệp phải mang theo máy tính xách tay, thiết bị chữ ký số của doanh nghiệp.

5. Đăng ký tham gia:
        Thông tin đăng ký danh sách cán bộ tham dự theo mẫu đính kèm và gửi về Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum trước ngày 14/01/2014 theo số fax 0593.824165 hoặc Email: infoglkt@customs.gov.vn. Nếu cần biết thêm thông tin vui liên hệ Phòng Nghiệp vụ (Điện thoại: 0593.822768, Nguyễn Quyết Thắng - 0905.558009, Nguyễn Văn Chi - 0988.440863, Huỳnh Ngọc Tú - 0975.687369), website: http://www.gialaikontumcustoms.gov.vn.
Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum thông báo để doanh nghiệp biết và tham gia./.

 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Cục (báo cáo);
- Văn phòng Cục (đăng báo, truyền hình);
- Các Chi cục HQ, Đội thủ tục(thông báo cho DN);
- Thành viên Ban triển khai VNACCS (thực hiện);
- Lưu VT, NV.
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Huyền
 
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2021
THÔNG BÁO LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG THÍ SINH QUAN TÂM TẠI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021
CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2021
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
Cài đặt sử dụng VssID Bảo hiểm xã hội số và cài đặt, sử dụng mã QRCode để quản lý thông tin di chuyển trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai
Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua tác động dịch Covid-19
Tổng cục Hải quan lập Ban chỉ đạo về thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 79
Lượt truy cập: 7.285.887
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com