Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Chủ nhật, 09/05/2021
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Hướng dẫn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, kho công trình, nơi sản xuất của doanh nghiệp (19/03/2015)

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài Chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại khoản 8 Điều 63, khoản 8 Điều 64, khoản 3 Điều 65 và khoản 2 Điều 66, Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính, Cục Hải Quan Gia Lai – Kon Tum hướng dẫn việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chân công trình, kho công trình, nơi sản xuất của doanh nghiệp như sau:
I. Điều kiện và hồ sơ thành lập
1. Đối với địa điểm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại chân, kho công trình:
a. Chân công trình hoặc kho công trình là nơi tập kết thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư.
b. Hồ sơ gồm có:
b1. Văn bản đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu tại chân công trình, kho công trìnhcủa doanh nghiệp(theo mẫu ban hành kèm theo Công văn này): 01 bản chính.
b2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản chụp.
b3. Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản mở rộng dự án đầu tư, thay thế đổi mới công nghệ hoặc các giấy tờ tương đương: 01 bản chụp.
b4. Các chứng từ quy định tại điểmb2, b3 nêu trên, chỉ nộp lần đầu đề nghị công nhậnvà nộp bổ sung khi có thay đổi hoặc điều chỉnh.
2. Đối với địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nơi sản xuất của doanh nghiệp:
a. Nơi sản xuất (Nhà máy, xí nghiệp sản xuất) của doanh nghiệp là nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng gói, vệ sinh, công nghệ, an toàn, hàng hóa không thể kiểm tra thực tế tại cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra tập trung.
Nơi sản xuấtphải đảm bảo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan và niêm phong hàng hóa khi cần thiết.
b. Hồ sơ gồm có
b1. Văn bản đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra thực tế xuất khẩu, nhập khẩu tại nơi sản xuất của doanh nghiệp (theo mẫu ban hành kèm theo Công văn này): 01 bản chính.
b2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản chụp.
b3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng công trình, nơi sản xuất do doanh nghiệp thuê đất của doanh nghiệp khác, hợp đồng thuê kho, thuê đất… còn hiệu lực): 01 bản chụp.
b4. Các chứng từ quy định tại điểm b2, b3 nêu trên, chỉ nộp lần đầu đề nghị công nhận và nộp bổ sung khi có thay đổi hoặc điều chỉnh.
II. Trách nhiệm của các bên liên quan
1. Trách nhiệm của doanh nghiệp
1.1. Gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Cục Hải quan Gia Lai - KonTum.
1.2. Xác nhận, ký tên, đóng dấu vào các chứng từ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các chứng từ nộp cho cơ quan Hải quan.
1.3. Doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nhân lực, phương tiện phục vụ việc khảo sát thực tế địa điểm và việc kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan.
2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan
2.1. Hướng dẫn doanh nghiệp lập các chứng từ, hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn này.
2.2. Cử cán bộ, công chức tham gia đoàn khảo sát.
2.3. Trong thời gian thực hiện Quyết định công nhận nếu nhận thấy chân công trình, kho công trình, nơi sản xuất không đảm bảo công tác kiểm tra Hải quan thì Chi cục Hải quan có văn bản đề nghị Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum xem xét chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kiểm tra đã được công nhận.
3. Trách nhiệm của Phòng Nghiệp vụ
3.1. Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ do doanh nghiệp nộp.
3.2. Tổ chức khảo sát thực tế tại chân công trình, kho công trình và nơi sản xuất. Thông báo thời gian tiến hành khảo sát đến Chi cục quản lý địa điểm, doanh nghiệp để thực hiện. Kết quả khảo sát được ghi nhận bằng biên bản (theo mẫu ban hành kèm theo Công văn này).
3.3. Qua kiểm tra hồ sơ và kết quả khảo sát, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì đề xuất Lãnh đạo Cục ra quyết định công nhận hoặc có văn bản trả lời không và nêu rõ lý do.
3.4. Thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công văn này thay thế công văn số 265/HQGLKT-NV ngày 18/3/2013 của Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum.
2. Các Chi cục Hải quan, Đội thủ tục- Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có trách nhiệm niêm yết công khai văn bản này tại các nơi làm thủ tục Hải quan để các doanh nghiệp biết và thực hiện.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum để xem xét, giải quyết.
Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum triển khai để các đơn vị biết và thực hiện./.
 

CÁC TIN KHÁC
Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA
Khai trương Cổng Công khai ngân sách nhà nước
Hướng dẫn tiếp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi thực thi Hiệp định EVFTA
Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng 03 văn bản quan trọng để thực thi Hiệp định EVFTA
Thủ tướng Chính phủ chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA
Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá XNK phải có phần mềm kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan
Hơn 85% dòng thuế hàng hoá XK của Viêt Nam vào EU sẽ được xoá bỏ theo Hiệp định EVFTA từ ngày 01/08
Lào tiếp tục đóng các hoạt động xuất nhập cảnh đến ngày 30/06/2020
COVID-19: NHỮNG TÁC ĐỘNG, HỆ LỤY VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
Hải quan – Biên Phòng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 59
Lượt truy cập: 7.303.720
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com