Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Thứ hai, 06/04/2020
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Tổng cục Hải quan triển khai Quyết định số 1043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (12/10/2017)

Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, ngày 05/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó, lĩnh vực hải quan có 14 thủ tục (bao gồm cấp Tổng cục: 07 thủ tục; cấp Cục: 03 thủ tục; cấp Chi cục: 04 thủ tục).

Hình thức tiếp nhận hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở TCHQ, trụ sở Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; trụ sở Chi cục hải quan các tỉnh thành phố hoặc qua đường bưu điện, nộp bằng giao dịch điện tử.

7 (Bảy) TTHC cấp Tổng cục thực hiện gồm:

1. Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

2. Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo.

3. Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

4. Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học.

5. Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan.

6. Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục HQ trở lên.

7. Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

(Theo Quyết định số 1043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính)

 

TCHQ yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc niêm yết danh mục TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận và trả kết quả.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc xác định cụ thể số lượng, dịch vụ công ích sẽ cung cấp đối với các TTHC thuộc phạm vị quản lý của đơn vị mình.

 

3 (Ba) TTHC cấp Cục Hải quan thực hiện gồm:

1. Thủ tục gi